Последни промени - Търсене:

Основно меню

Система за защита

AuthUser е системата за защите в PmWiki с помощта на потребителски имена и пароли. AuthUser е в добавка към вгрдената защита с пароли, която е налична по подразбиране.

...

Има още за превеждане!

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на септември 21, 2012, at 04:43 EST