Последни промени - Търсене:

Основно меню

Хипервръзки

Тази страница на английски.

...

Връзки, които се отварят в нов прозорец на браузъра

За да имате връзка, която се отваря в нов прозорец, използвайте: %newwin%...%%:

Вие можете да зададете, че връзката трябва да се отвори в нов прозорец, чрез %target=_blank%...%% attribute:

Следната връзка %target=_blank% http://pmichaud.com %%
ще се отвори в нов прозорец.

Следната връзка http://pmichaud.com ще се отвори в нов прозорец.

...

Моля преведете останалото!

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на декември 14, 2012, at 08:40 EST