Последни промени - Търсене:

ОрденЗаВоеннаЗаслуга

Учреден на 18 май 1900г. Лента – жълто-черна (кобургска). Има Голям кръст и 6 степени – от I до V са с червен емайл, а VI ст. „кръст за заслуга“ – метален . Във време на война IV, V и VI степен могат да се дават и на военна лента (синята лента на В.о. „За Храбост“. Във време на война степените от I до V могат да се дават с лавров венец (в този случай IV и V ст. винаги са на военна лента). V степен (кавалерски кръст) може да се дава с/без корона) VI степен (кръст за заслуга) се дава на все още непроизведени кандидат-офицери.

I степен За военна заслуга

II степен За военна заслуга

III степен За военна заслуга

IV степен За военна заслуга?

V степен За военна заслуга?

VI степен За военна заслуга?

Голям кръст?

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на март 23, 2016, at 03:09 EST