Последни промени - Търсене:

ОрденЗаГражданскаЗаслуга

Основан на 2 август 1891. Лента – трикольорна. Цивилният аналог на ордена „За военна заслуга“ с много подобен статут. Формата е същата, но с бял емайл. Вместо мечове има дъбови клонки. V и VI ст. могат да са със/без корона. VI степен е метален кръст. Към орденът има и дамски кръст с 3 степени, II и III (метален кръст) могат да са с/без корона.

I степен За гражданска заслуга

II степен За гражданска заслуга

III степен За гражданска заслуга

IV степен За гражданска заслуга

V степен За гражданска заслуга

VI степен За гражданска заслуга

Дамски кръст За гражданска заслуга

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на март 22, 2016, at 01:31 EST