Последни промени - Търсене:

ОрденЗаХраброст

Учредяване
Първият български орден, учреден от Княз Александър I на 17 април 1879. За образец е ползван стария орден „За военна заслуга“, съществувал до 1866 г. във великото херцогство Хесен. Орденът представлява малтийски кръст пред кръстосани мечове. В средата има фигура на изправен лъв обиколена от зелено поле с надпис „за храбростъ“. На реверсът е вензелът на княз Александър с надпис „князъ на Българiя 1879“. За звездата на Великия кръст се използват т.нар. „мъртвешки глави“. Статутът на ордена е подобен на руският отден „Св Георги“. Празник на ордена – 6 май (23. април ст.ст.) Има Голям кръст на монарха – велик магистър и 4 степени. До 1908 г., когато е учреден династичният орден „Св равноапостоли“, в.о. „За храброст“ е най-високото българско отличие. До III степен орденът е с бял емайл, а IV ст. – с червен. От 1915 г. III и IV степени имат по два класа. 1 клас е тип значка и се носи на гърдите, а 2 клас е на лента, пак на гърди. Дава се само на владетели и офицери. Лента – небесносиня, известнакато „военна лента“. Князът е кавалер на I и IV ст. едновременно. Към орденът е учреден и войнишки кръст „За храброст„, който се дава на войници, подофицери и непроизведени офицери. Кръстът е метален, в 4 степеки. 1 и 2 от жълт метал, 3 и 4 от бял. 1 и 3 степен са на лента.В отделните периоди на своето съществуване орденът „За храброст” и войнишкият му знак са произвеждани на различни места – първоначално в Русия, а по-късно в Австро-Унгария. След Първата световна война – в Австрия, в Германия и у нас.

Първи с ордена са наградени 33-ма опълченци. За защита на българското небе през Втората световна война с ордена са наградени 112 офицери-пилоти.

Кавалерите на ордена имат право да си направят пръстен със знака му, както и да го гравират върху плочката на гарда на сябята си. Колективни кавалери на ордена са Радомирската пеша дружина (със Самарското знаме) и Военните на Н.В. Войски.

III степен II клас

IV степен I клас

IV степен II клас

Редактиране - История - Печат - Последни промени - Търсене
Страницата е актуализирана на януари 07, 2016, at 03:21 EST